• Zwroty i reklamacje

JAK ZWRÓCIĆ ZAKUPIONY PRODUKT?

 • przekaż nam informację o chęci zwrotu towaru, czyli odstąpienia od zawartej umowy – możesz to zrobić poprzez wiadomość e-mail wysłaną na nasz adres: talesbynature@gmail.com

 • termin odstąpienia od umowy wygasa po 14 dniach (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy.

 • produkt nie powinien nosić śladów użytkowania, posiadać oryginalne opakowanie i metki;

 • zapakuj produkt, który chcesz zwrócić wraz z rachunkiem/fakturą i odeślij go do nas (zwróć uwagę na odpowiednie zapakowanie odsyłanego produktu, tak, by nie uległ on uszkodzeniu w czasie transportu)

 • po otrzymaniu zwracanego produktu, niezwłocznie zwrócimy Ci dokonane za ten produkt płatności. Zwrot płatności zostanie dokonany na konto bankowe, które nam wskażesz lub z którego otrzymaliśmy płatność. Zwrot płatności nastąpi maksymalnie w ciągu 14 dni;

 • pamiętaj, że produkt odsyłasz na swój koszt

 • produkt należy odesłać na adres : Tales by Nature Anita Petryna ul.Karmelkowa 72/11 52-319 Wrocław

JAK ZŁOŻYĆ REKLAMACJĘ?

 • przekaż nam informację o chęci zareklamowania towaru, informacja powinna zawierać następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail lub adres do korespondencji, nr telefonu, wskazanie numeru lub nazwy produktu oraz przyczyna reklamacji, data zakupu oraz wystąpienia wady.

 • zapakuj produkt, który chcesz zareklamować wraz z rachunkiem/fakturą i odeślij go do nas (zwróć uwagę na odpowiednie zapakowanie odsyłanego produktu, tak, by nie uległ on uszkodzeniu w czasie transportu)

 • produkt należy odesłać na adres : Tales by Nature Anita Petryna ul.Karmelkowa 72/11 52-319 Wrocław

 • reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od dnia jej złożenia